THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 • Giám đốc bán hàng chiếu sáng

  Giám đốc bán hàng chiếu sáng

  Chức vụ: Giám đốc bán hàng chiếu sáng
  Ngành nghề: kinh doanh
  Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7
  Địa điểm làm việc: 14 B Kỳ Đồng, P9, Quận 3, TP Hô Chí Minh
  Số lượng cần tuyển:1
  Hạn nộp hồ sơ: 9/30/2014

 • Trưởng Phòng Kỹ Thuật

  Trưởng Phòng Kỹ Thuật

  Chức vụ: Trưởng Phòng Kỹ Thuật

  Ngành nghề: kỹ thuật

  Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

  Địa điểm làm việc: 14 B Kỳ Đồng, P9, Quận 3, TP Hô Chí Minh

  Số lượng cần tuyển:1

  Hạn nộp hồ sơ: 9/30/2014

 • Giám sát Kinh Doanh

  Giám sát Kinh Doanh

  Chức vụ: Giám sát Kinh Doanh
  Ngành nghề: kinh doanh
  Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7
  Địa điểm làm việc: 14B Kỳ Đồng, P9, Quận 3, TP Hô Chí Minh
  Số lượng cần tuyển:1
  Hạn nộp hồ sơ: 9/30/2014

 • Nhân viên kinh doanh dự án

  Nhân viên kinh doanh dự án

  Chức vụ: Nhân viên kinh doanh dự án

  Ngành nghề: kinh doanh

  Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

  Địa điểm làm việc: 14 B Kỳ Đồng, P9, Quận 3, TP Hô Chí Minh

  Số lượng cần tuyển:1

  Hạn nộp hồ sơ: 9/30/2014