Các trường hợp lỗi thường gặp

NHÓM SẢN PHẨM Mã lỗi Mô tả lỗi Hướng dẫn xử lý
CHẢO Trầy Trầy sơn chống dính Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Gãy Gãy tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
BÌNH GIỮ NHIỆT Tróc Men Tróc Men Không bảo hành
Bể nắp Bể nắp, nút bấm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
BÀN ỦI KHÔ Bể, nứt mâm nhiệt Bể, nứt mâm nhiệt Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Mất nguồn Cháy relay nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Nguồn chập chờn Hư relay nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể núm vặn Bể núm vặn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể tay cầm Bể tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư mâm nhiệt Trầy hay cháy mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Trầy thân hay nứt Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy chui cắm hay đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
BÀN ỦI HƠI NƯỚC Chảy nước Hư ron mâm nhiệt,bể hộp chứa nước Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể, nứt mâm nhiệt Bể, nứt mâm nhiệt Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Mất nguồn Cháy relay nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Nguồn chập chờn Hư relay nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể núm vặn Bể núm vặn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể tay cầm Bể tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư mâm nhiệt Trầy hay cháy mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Trầy thân hay nứt Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy chui cắm hay đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
BÌNH THỦY ĐIỆN Không bơm nước Hư motor bơm, hư board Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy tụ nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không đóng nắp được Lỗi ngàm nắp Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Chảy nước Lồng bình lủng,lủng ống cao su Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Tự bơm nước Hư bo khiển,Hư nắp Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể Bể đế thân bình,bể nắp,gãy tay cầm,bể vành Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Móp vỏ tôn Móp vỏ tôn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Sôi không tự ngắt Hư sò nhiệt,hư bo nguồn, hư bo khiển Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không giữ ấm,khôngbơm Đứt vòng nhiệt hâm Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Đứt vòng nhiệt nấu,hư sò nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Rò rỉ điện Nối tắt dây mát Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
BẾP ĐIỆN TỪ Bể thân nhựa, đai ốc Bể thân nhựa, đai ốc Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy IGBT Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không cảm ứng Hư bo khiển Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E2 Lỗi cảm biến nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không sôi Đứt cuộn dây từ Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E6 Bên trong bếp quá nóng Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E4 Quạt không quay Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E3 Mặt kính quá nóng Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Đứt dây nguồn,cháy dây mguồn, Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể mặt kính Bể mặt kính Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E1 Không có nồi từ Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
BẾP HỒNG NGOẠI Bung mặt kính Bể lỗ bắt ốc Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Mất nguồn Hư board Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Đứt mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E5 Điện áp thấp,hư bo nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không sôi Đứt mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E1 Không có nồi từ Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể Bể mặt kính Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây,đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không Bấm được Hư bo khiển Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E3 Mặt kính quá nóng Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E4 Quạt không quay,hư bo nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E2 Đứt cảm biến nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
BẾP NƯỚNG ĐIỆN Không nóng Cháy mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể tay cầm Bể tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây,đứt cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Trầy thân Trầy mặt bếp Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể chui cắm Chui cắm nguồn bị bể Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Móp đáy Móp đáy Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể chân bếp Bể chân bếp Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
NỒI ÁP SUẤT CƠ Trày thân, bể thân Trày thân, bể thân Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư Timer Thời gian không trả về Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây nguồn,dứt dây nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Móp vỏ tôn Móp vỏ tôn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Xì áp suất Hư ron áp suất,van áp suất hở,mất van an toàn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Cháy mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Mất Nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư Timer Thời gian không trả về Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể thân Bể tay cầm,bể vành,bể đế Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN TỬ Liệt phím Hư board khiển Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E1 Hư cảm biến Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể thân Bể tay cầm,bể vành,bể đế Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây nguồn,dứt dây nguồn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Móp vỏ tôn Móp vỏ tôn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Xì áp suất Hư ron áp suất,van áp suất hở,mất van an toàn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Cháy mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
LÒ NƯỚNG VUÔNG Gãy vĩ nướng Vĩ nướng gãy Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Rỉ sét thân trong Rỉ sét thân trong Không bảo hành
Hư Timer Thời gian không trả về Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Hư timer,hư role nhiệt,cháy thanh nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Móp thân Móp vỏ tôn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể mặt kính cửa Bể mặt kính cửa Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây nguồn,dứt dây nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư cửa Cửa không đóng kín,lệch cửa Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
MÁY SẤY TÓC Kêu to Cạ cánh quạt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy tụ nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Hư công tắc,Đứt vòng nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Đứt dây nguồn,cháy dây nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không ra gió Gãy cánh quạt,cháy motor,hử công tắc Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Cháy tay cầm Cháy công tắc, tay cầm Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU CƠ Kẹt lòng nồi Ko mở ra được Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Mất nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Quạt kêu to Quạt kêu to, cạ quạt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Lỗi role nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi Timer Timer không trả về 0 Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Gãy công tắc phụ Gãy công tắc phụ Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Bể thân nhựa, đế nhựa Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU ĐIỆN TỬ Mất nguồn Hư bo Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Kêu to Quạt kêu to, cạ quạt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Dây nguồn cháy hay đứt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi board hiển thị Bảng điều khiển bị loạn, không sáng Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
NỒI Ủ Hư lòng nồi Lòng nồi teng, rỉ. Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Nắp không gài được Bể nắp, Lỗi ngàm nắp Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể thân Bể vành Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Móp Móp vỏ tôn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Bể nắp,Nắp không gài được Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Bể thân nhựa, đế nhựa, nắp Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
LẨU ĐIỆN Móp lòng nồi Lòng nồi Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Mất nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Móp vỏ tole, bung đế Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Cháy mâm nhiệt Cháy mâm nhiệt, cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy dây nguồn, cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Cháy mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể nắp Bể nắp Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư công tắc nhiệt Hư núm vặn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không chuyển chế độ Lỗi relay, không chuyển sang chế độ Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Móp xửng hấp Móp xửng hấp Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
CHẢO LẨU ĐA NĂNG Móp Móp thân  Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Lỏng chui cắm Chui cắm điện bị bể, lỏng ốc Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Bể nắp,thiếu tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Cháy vòng nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Trầy lồng nồi,bị lủng,bể tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
NỒI CƠM ĐIỆN CƠ Hư role Role không nhảy Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Dây nguồn cháy hay đứt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư nút nhấn Không nhảy nút Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Không đóng nắp được, trày nắp, bể nắp Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bung đế nồi Bung đế nồi Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Trày thân, bể thân Trày thân, bể thân Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không chuyển chế độ Lỗi relay, không chuyển sang chế độ Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy mâm nhiệt, cầu chì Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Cháy cơm Lỗi cốc nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Sống cơm Hư cóc nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Trầy lồng nồi Trầy lồng nồi Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư ron nắp Nước trào ra ngoài Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Cháy đế nhựa Cháy đế nhựa, mất nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Mất mặt nạ (panel)   Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ Hư board khiển Không bấm nút được Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không giữ hơi Tuột ron nắp, ron nút hơi Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không Nguồn Không Nguồn Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Móp vỏ tôn,bể đế,bể vành,gãy tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư đế Bể đế Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Bể nắp Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Sống cơm Lỗi cảm biến mâm nhiệt hay hư bo khiển Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây,đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư lồng nồi Trầy lồng nồi,móp lồng nồi Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Nấu không nóng Cháy mâm nhiệt,dây điện bị lỏng Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Lỗi E2 Lỗi cảm biến mâm nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC Nóng tay cầm Tay cầm nóng do thoát hơi. Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Mất nguồn Cháy công tắc, đế đực, đế cái Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Trày thân, bể thân Trày thân, bể thân Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Móp thân Móp thân bình Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Dây nguồn bị cháy hay đứt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Cháy thân Thân bình bị cháy quéo Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Chảy nước Thân bình bị chảy nước ra ngoài Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể đế thân bình Đế thân bình bị bể hay nứt, gãy… Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể đế nguồn Đế nguồn bị bể hay nứt, gãy… Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể nắp, tay cầm Bể nắp, tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
LÒ NƯỚNG THỦY TINH Hư Timer Thời gian không trả về Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể đế tay cầm Bể đế tay cầm Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư lồng nồi Bể lồng nồi thủy tinh,mẻ lồng nồi Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Bể nắp,bể vành thuỷ tinh Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây,đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không chín Quạt không quay,hư role nhiệt Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không nóng Bể đèn halogen,hư role nhiệt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Nắp bị gáy hay không gài được,bể Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ Rò rỉ điện Sử dụng bút thử điện sáng Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Kêu to Cạ cánh quạt, kêu to Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư đảo gió Đảo gió ko quay hoặc quay hoài ko tắt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư công tắc on/off Công tắc on/off bị hư, cháy Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Dây nguồn cháy hay đứt Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư công tắc Công tắc đảo, bơm bị cháy hay rỉ sét Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư remote Không điều khiển được Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không mát Hư motor Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Chảy nước thiếu nút thoát nước,bị lủng,tổ ong bị dơ Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư bo hiển thị Bo hiển thị bị nổ,cháy Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Trầy thân,bể thân Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư motor Không quay,Cháy motor Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư Lọc bụi Lọc bụi bị rách Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Chảy nước Thiếu nút thoát nước,bị lủng,tổ ong bị dơ Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
MÁY ÉP CHẬM Hư board Hư board Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Cháy motor Motor bị đứt,cháy Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Móp vỏ tôn,bể thân Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể ly hứng nước Bể ly hứng nước Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư lồng ép Bể lồng ép Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không xay Cháy motor, kẹt trục ép,lỗi cảm biến Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
MÁY ÉP TRÁI CÂY Không hoạt động Lỏng công tắc số Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không xay Mòn nhông máy,Cháy motor Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể vành Bể vành Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư lưỡi ép Ép Không hết nước Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Bể nắp chụp ép Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Cháy motor Motor bị đứt,cháy Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư công tắc số Không chuyển tốc độ được Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Nứt ly hứng nước Nứt ly hứng nước Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể ly hứng xác Bể ly hứng xác Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Mòn nhông đế cối Mồn nhông đế cối lớn,đế cối trung hay đế cối nhỏ Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Chảy nước Thiếu ron lưỡi dao cối lớn hay cối trung Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư nhông trên Hư nhông trên Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
MÁY VẮT CAM Kêu to Lỗi nhông Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Vắt yếu Tuông nhông, bể nhông Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư nắp Bể bắp,nứt Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Cháy motor Motor bị đứt,cháy Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư thân Bể hay nứt ca Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Không vắt Cháy motor Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây,đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
SINH TỐ Lệch Nhông máy Nhông máy bị lệch Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không nguồn Cháy motor Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Mòn nhông máy Mòn nhông máy Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể cối, trày thân Bể cối, trày thân Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể thân nhựa, đai ốc Bể thân nhựa, đai ốc Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư dây nguồn Cháy dây,đứt dây Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Bể cối lớn Bể cối lớn Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể cối nhỏ Bể cối nhỏ Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Bể cối trung Bể cối trung Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Chảy nước Hư ron lưỡi dao Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Mòn nhông cối Mòn nhông cối Không bảo hành, thay thế linh kiện tính phí
Hư công tắc Không chuyển tốc độ được Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Không xay Hư Motor,cháy motor Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí
Kẹt lưỡi dao Lưỡi dao bị kẹt không xay được Bảo hành hoặc thay thế linh kiện tính phí

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Shopee Lazada Hotline