Chính sách bảo mật

I. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng:

1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

COMET thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phục vụ cho việc chăm sóc sau khi mua hàng và trao đổi thông tin khi cần thiết. COMET thu thập thông tin thông qua giao dịch mua hàng và tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm qua website.

COMET thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, tin nhắn SMS, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của COMET.

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng được thực hiện dựa trên sự đồng ý của khách hàng tham gia mua hàng tại COMET. Ngoài các dịch vụ trên, COMET sẽ không thu thập bất kỳ thông tin từ các phương tiện khác của khách hàng.

4. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng toàn quyền có thể yêu cầu COMET kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân mà COMET đã thu thập bất kỳ lúc nào và COMET phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu của khách hàng.

5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm đã thông báo khách hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến COMET qua các hình thức sau để được giải quyết kịp thời:

- Gửi email: cs@ktg.com.vn

- Hotline: 1800 6292 - cước gọi miễn phí.

Tùy theo vào sự lựa chọn cách thức mua hàng của Quý khách, chính sách bảo mật thông tin sẽ phụ thuộc vào quy định riêng của Nhà phân phối, đại lý và các trang thương mại điện tử.

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Shopee Lazada Hotline