Chính sách

1. Chính sách thanh toán:

Tùy theo vào sự lựa chọn cách thức mua hàng của Quý khách, chính sách thanh toán sẽ phụ thuộc vào quy định riêng của Nhà phân phối, đại lý và các trang thương mại điện tử.

2. Chính sách vận chuyển, giao nhận:

Tùy theo vào sự lựa chọn cách thức mua hàng của Quý khách, chính sách vận chuyển và giao nhận sẽ phụ thuộc vào quy định riêng của Nhà phân phối, đại lý và các trang thương mại điện tử.

3. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền: 

Tùy theo vào sự lựa chọn cách thức mua hàng của Quý khách, chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào quy định riêng của Nhà phân phối, đại lý và các trang thương mại điện tử.

4. Chính sách bảo mật thông tin:

Tùy theo vào sự lựa chọn cách thức mua hàng của Quý khách, chính sách bảo mật thông tin sẽ phụ thuộc vào quy định riêng của Nhà phân phối, đại lý và các trang thương mại điện tử.

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Shopee Lazada Hotline